top of page

דירה אלגנטית חמה וביתית

כשהלקוחות פנו אלי עם הדירה שרכשו לשיפוץ, דירה שהיתה מושכרת במשך שנים, עם חדרי רחצה שחיכו לשיפוץ, מטבח קטן מיד, קרניזי גבס למיזוג, בריקים תלושים וחלוקה גרועה של החלל הציבורי

גע/י לקריאה

הם לא האמינו שהדירה שלהם תהפוך תוך 3 חודשים לדירה פרקטית אך מעוצבת, אלגנטית אך חמה וביתית

©TammyEckhaus 
bottom of page