top of page

דירה ירוקה מול פארק הירקון

דירה מיוחדת לאנשים מיוחדים, טובלת בנוף ירוק של פארק הירקון שהיה נוכח מאוד בכל התהליך.

גע/י לקריאה

קשה לתאר במילים את הסיפוק שאני חשה בכל פעם שאני מגיעה לדירה. התוצאה היא פרי של הקשבה מקסימלית, הכרות שהפכה לאינטימית וחברות שצמחה לאורך התקופה. מתן מקום לחלומות ולמחשבות על העתיד, הקשבה לחוויות עבר מתוקות, קרובות ורחוקות ואף זיכרון של אנשים יקרים שאבדו.

©TammyEckhaus 
bottom of page