top of page

שיפוץ מקיף בדירה בפתח תקווה

בשנת 2015 הושלם הפרויקט שנמשך כ-6 חודשים וכלל את עיצובה של דירה צבעונית לאנשים שביטוי הטעם האישי שלהם היה הקו המנחה המרכזי

גע/י לקריאה

כל הקירות הפנימיים בדירה נהרסו והדירה חולקה מחדש כך שהיא מחולקת לאגף ילדים ואגף הורים ובתווך חלל ציבורי מזמין ומתוכנן בקפידה

©TammyEckhaus 
נורית פירסט
bottom of page