top of page

שיפוץ עצום ומטריף בבית פרטי בכפ"ס

דו משפחתי הנושק לפארק שופץ ברמה גבוהה ויוקרתית.

גע/י לקריאה

הבית הוחזר לרמת השלד, הוגדלו הפתחים הישנים, הוכנסו מערכות ותשתיות מתקדמות והכל עוצב מא' עד ת' עם חומרים יוקרתיים ונגרות חדשה.

©TammyEckhaus 
bottom of page